Judriojo ryšio bokšto elektrifikavimas Kelmės raj.